Неделя, 2022-10-02, 8:36 AM
"САМО ДНЕС" - АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И РАБОТА СЪС ЗАВИСИМОСТИ
Добре дошъл Guest | RSS
Меню на сайта
Подменю
Общи [1]
Места за помощ и взаимопомощ в България [3]
Статистика

Общо online: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Начало » Aртикули » Места за помощ и взаимопомощ в България

Болници и детоксикация
" ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР - БЛАГОЕВГРАД" ЕООД
Адрес: Благоевград, ул. "Бр. Миладинови" 21
Телефон: 073/2 63 34
Лице за контакт: д-р Николай Янакиев

,,ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР –
БУРГАС” ЕООД – ЗВЕНО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАВИСИМОСТИ - гр.БУРГАС

Адрес: Бургас, ж.к. Лазур, парк "Езеро”
Телефон: (056) 21 940
Лица за контакт: Д-р Лорис Сайян
Дейности:
Зависимост към наркотични вещества и алкохол – Детоксификация;
Субституираща подържаща и с намаляващи дози Субститол;
Програма Ревия /Налтрексон/;
Програма "Поведенческа и когнитивна терапия”;
Програма "Семейна терапия” - 16 легла.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА гр. БЯЛА,
МЪЖКО И ЖЕНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

Адрес: гр. Бяла, обл. Русе
Телефон: /068/ 60 35 92, /068/ 60 35 91-237
Лица за контакт: Д-р Митко Митев
Дейности: Зависимост към наркотични вещества и алкохол;
Детоксификация;
Психо – социална рехабилитация - 37 легла

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-БЯЛА
Телефон: 08121/22 85; 27 02
Лица за контакти: д-р Церовски

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА МАРИНА” ЕАД – ВАРНА , ІІ ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА – ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАВИСИМИ ПАЦИЕНТИ - гр.ВАРНА
Адрес: 9010 Варна, бул. "Христо Смирненски” №1
Телефон: (052) 30 28 60, вътр. 425; 0889 402 491 - Д-р П. Камилова
(052) 30 28 51-60, вътр. 497, Факс: (052) 30 29 64
email: officeub@mail.bg
Интернет страница: http://www.svetamarina.com/
Лица за контакт: Д-р П. Камилова
Дейности:
Детоксификация
Кризисна интервенция
Рехабилитация – психотерапия, трудотерапия
Поддържащо лечение с Налтрексон
Насочване към рехабилитационни програми

АМБУЛАТОРИЯ – ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ– ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - гр.ВАРНА
Адрес: Варна, П.к. 90 00, Ул. ,,Хр. Смирненски”№ 1
Телефон: 052 / 30 29 48
Лица за контакт: Д-р Цветелина Дончева
Дейности: 150 места – метадон
"ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД, ЗВЕНО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАВИСИМОСТИ
Адрес: 5000 Велико Търново, бул. "Бузлуджа” №1
Телефон: (062) 62 37 96; 062/23-796

Лица за контакт: д-р Георги Ив. Парчев
Дейности:
Детоксификация.
Индивидуална психотерапия.
Групова психотерапия.
Фамилна психотерапия.
Трудотерапия.

,,ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ПСИХИАТРИЯ” - гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Адрес: Велико Търново, П.к. 50 00 , Ул. Никола Габровски” № 39, вх. А
Телефон: 062 / 62 37 96
Дейности: 50 места – метадон
ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – ВРАЦА” EООД
Адрес: Враца, ул. "Беласица” № 1
Телефон: (092) 66 50 75; 66 32 07 ; 2-70-71; Факс: (092) 66 50 75;
E-mail: nadia_odpzs@abv.bg
Лица за контакт: Д-р Виктория Манова – Димитрова, д-р Надя Иванова
Дейности: лечение с Метадон – 50 /5 от тях се предоставят с предимство за бременни, майки с малки деца, ХИВ позитивни и болни от хепатит "В” и "С” в остра фаза/.
Работно време:
понеделник – петък: 08.30 - 15.00 ч.
събота и неделя: 09.00 - 11.00 ч.

"ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР –
” ЕООД - гр.
ДОБРИЧ
Адрес: 9300 Добрич, ул. "Панайот Хитов” № 24
Телефон: (058) 22 655; 602-655
Лица за контакт: Д-р Маргарита Новоселска
Дейности:
Краткосрочна стационарна програма за овладяване на абстинентни състояния – детоксификация
Амбулаторна програма – работа в групи от пациенти и групи от близки

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – с.КАРВУНА
НАРКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Адрес: 9619 с. Карвуна, общ. Балчик, обл. Добрич
Телефон: (058) 29 022
Лица за контакт: Д-р Маргарита Новоселска
Дейности: Изследване, оценка, диагностициране и договориране.
Детоксификация и рехабилитация.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – КАРЛУКОВО
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМИ ПАЦИЕНТИ

Адрес: 5782 гара Карлуково, община Луковит, обл. Ловеч
Телефон: (06987) 5937, 2337 – централа; 0697/50 35; 23 37
Лица за контакт: д-р Никифорова
Дейности:
Програми за средносрочно и дългосрочно лечение
Програма за психологично консултиране
Програма за справяне при кризи
Правила за пациентите и близките и терапевтичен договор
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – НАРКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ - гр. КЪРДЖАЛИ
Адрес: Кърджали, ул. "Добрич” № 44
Телефон: /0361/ 22 748 ; 24 413; 28 881; 22 537; 22 658
Лица за контакт: Д-р Дамян Гетев
Дейности:
Зависимост към наркотични вещества и алкохол;
Психотерапия, рехабилитация;
Дневен център – провежда се рехабилитация и психотерапия – 15 легла.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – гр.ЛОВЕЧ
МЪЖКО И ЖЕНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

Адрес: 5500 Ловеч, ул. "Батенберг” № 1
Телефон: (068) 60 35 92; 068/2 34 33; 234 90
Лица за контакт: Д-р Митко Митев
Дейности: 50 места метадон, детоксификация, терапия с Ревия.
Насочване към програми за рехабилитация и терапевтична общност
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ,,СТАМЕН ИЛИЕВ” АД – МОНТАНА, ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Адрес: Монтана, бул. "Сирма Войвода” № 2
Телефон: 096 22 050 / 096 27 553
Лица за контакт: Д-р Лиляна Ставрова
Дейности: Алкохолна детоксификация
Опиоидна детоксификация
Мотивационна работа
Насочване към специализирани програми за лечение на зависимости
18 легла

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВ. ИВАН РИЛСКИ” – НОВИ ИСКЪР
Адрес: район Нови Искър, кв. Курило
Телефон: 991 47 71 факс: 991 42 10
Лица за контакт: д-р Иван Герджиков
Дейности: Детоксификация, овладяване на психични разстройства, свързани със зависимости.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ АД – ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ -  ПАЗАРДЖИК
Адрес: Пазарджик, ул. "Болнична” № 15
Телефон: 034/ 44 53 48
Лица за контакт: Д-р Красимир Темнилов
Дейности:
Зависимост към наркотични вещества и алкохол
Амбулаторна детоксификация, психотерапия, поддържащо лечение.
Стационар – 6 легла
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-ПАТАЛЕНИЦА
Телефон: 03516/26 38; 20 94
Лица за контакти: д-р Дора Атанасова
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-Р Г. СТРЕНСКИ” ЕАД –  ОТДЕЛЕНИЕ В КЛИНИКА ПО ПСИХИАТРИЯ
- ПЛЕВЕН,
Адрес: 5800 Плевен, бул. "Солун” №1
Телефон: (064) 80 31 17
Лица за контакт: Доц. Румен Стойчев
Дейности:
Зависимост към наркотични вещества и алкохол;
Детоксификация;
Лечение с Налтрексон;
Индивидуална и поведенческа терапия – 20 легла

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД – СЕКТОР В КЛИНИКА ПО ПСИХИАТРИЯ -
ПЛОВДИВ
Адрес: Пловдив, бул. "Васил Априлов” № 15
Телефон: /032/ 64 19 16 /032/ 64 40 58
Лица за контакт: Доц. Надежда Маджирова
Дейности:
Зависимост към наркотични вещества и алкохол – Детоксификация; Психотерапия – поведенческа, семейна и фамилна; Фармакотерапия – антидепресивна и антипсихотична
Социотерапия – 30 легла.
,,ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – ПЛОВДИВ” ЕООД
Адрес: Пловдив, ул. "Руски” № 86
Телефон: /032/ 64 32 84, /032/ 64 32 41 Факс: /032/ 64 32 41
E-mail: psichodis@abv.bg
Лица за контакт: Д-р Инко Кехайов
Дейности:
Извънболнична амбулаторна програма и психотерапия на зависими от алкохол и наркотици
Метадонова програма за 100 зависими от наркотици
Краткосрочна стационарна програма за овладяване на абстинентни състояния и мотивация за лечение
Средносрочна програма за дневни грижи, психотерапия и ресоциализация на наркотично зависими пациенти
Програма за лечение с Налтрексон
Работно време:
понеделник – петък: 07.30 - 13.30 ч.
събота и неделя: 09.00 - 12.00 ч.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА „Д-р Г.Кисьов”– РАДНЕВО
2 МЪЖКИ ОТДЕЛЕНИЯ И ПРОФИЛ В ЖЕНСКО ОТДЕЛЕНИЕ
Адрес: гр. Раднево, ул. "Магда Петканова” № 1
Телефон:    централа (0417) 82346;  факс: (0417) 83467
Лица за контакт: Д-р Тодор Толев
Зависимост към наркотични вещества и алкохол

– Детоксификация;
- Терапия при абстинентно състояние с делир;
- Терапия при психотично разстройство, дължащо се на употреба на ПАВ;
- Лечение на разстройство вследствие употреба на ПАВ, коморбидни състояния;
- Групова психотерапия;

- Група АА;
- Рехабилитационни модули – арттерапия, трудотерапия, група за разходки, спорт.

- Защитени жилища.

Условия за прием:

1. Възраст над 16 години
2 .Епикриза за състоянието
3. При наркотична зависимост – резултатите от изследване през последния месец за хепатит В,С; за сифилис, за HIV и 5 бр. имунохроматографски; тестове за наркотици в урината;
4. Документ за самоличност;

5. Пари за лични нужди; тоалетни принадлежности; подходящо облекло и бельо;
6 Липса на двигателна и сензорна инвалидност; липса на тежко телесно заболяване;
7. Подписване при приемането на информирано съгласие за лечение в болницата.

 


МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВ
НО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” АД – ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАВИСИМИ ПАЦИЕНТИ -
РАЗГРАД
Адрес: Разград, ул. "Ангел Кънчев” № 2
Телефон: (084) 24 321-24 – централа; (084) 29 774 – психиатрично отделение
Лица за контакт: Д-р Петър Вълканов
Дейности:
Зависимост към наркотични вещества и алкохол;
Амбулаторна детоксификация, психотерапия, рехабилитация;

"ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР ” ЕООД -  ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТИ - РУСЕ
Адрес: 7000 Русе, ул. "Тутракан” № 20
Телефон: (082) 84 53 56; (082) 44 06 86
Лица за контакт: д-р Теменужка Матева
Дейности:
Лечебна програма за алкохолна детоксификация
Лечебна програма за опиоидна детоксификация
Лечебна програма за комбинирана зависимост от ПАВ
Лечебна програма за пациенти с двойна диагноза
Програма за лечение с Ревия
Програма за подържане и повишаване на мотивацията
Програма за психологично консултиране и психотерапия в индивидуален и групов формат
Програма за вътреболнична рехабилитация
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – СЕВЛИЕВО
Адрес: Севлиево, обл. Габрово
Телефон: (0675) 33 797 (0675) 33 416, (0675) 33 795 факс: (0675) 4569
Лица за контакт: Д-р Цанко Цанков
Дейности:
Зависимост към наркотични вещества и алкохол;
Програми за превенция на зависимости – първична, вторична, третична превенция; Програми за скрининг и оценка на пациенти със зависимости;
Програми за медикаментозно лечение на зависими;
Програма за превенция на рецидив;
Програми за психотерапевтични интервенции и рехабилитация на зависими;
Програма за намаляване на здравните щети – 12 легла.

" ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР" ЕООД - СМОЛЯН
Адрес: Смолян, ул. "Х. Хр. Попгеоргиев" 12
Телефон: 0301/ 45156; 4 50 90
Лице за контакт: д-р Анастас Карагяуров

" ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – СТ. ЗАГОРА" ЕООД
Адрес: Ст. Загора, ул. "Армейска" 16
Телефон: 042/868 071; 860 171
Лице за контакт: д-р Стефан Гарванов

ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР” ЕООД СЕКТОР ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТИ – ХАСКОВО
Адрес: Хасково, кв. Болярово
Телефон: /038/ 66 88 50, /038/ 66 81 97
Лица за контакт: Д-р Йордан Михайлов
Дейности:
Зависимост към наркотични вещества и алкохол - Алкохолна детоксификация, неалкохолна детоксификация, Мотивационна работа, Семейна терапия, Насочване към специализирани програми за лечение - 4 легла

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – ЦАРЕВ БРОД
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАВИСИМОСТИ И ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ

Адрес: 9747 с. Царев брод, обл. Шумен
Телефон: (05315) 2121 – централа;факс: (05315) 2022
Лица за контакт: Д-р Петър Николов
Дейности:
Програма за лечение на зависимости
Програма за лечение на соматоформни разстройства
Психо-социална рехабилитация
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-ЦЕРОВА КОРИЯ
Телефон: 06126/329 518
Лице за контакт: д-р Генова
"ОДПФЗС-Шумен" ЕООД
Адрес: Шумен, ул. Васил Априлов" 63
Телефон: 054/ 855 685
Лица за контакт: д-р Венцислав Вълчанов
Категория: Места за помощ и взаимопомощ в България | Добавено от: Dana (2010-02-12)
Прегледи: 20509 | Рейтинг: 3.3/6
Търсене
Наши приятели
 • Конфедерация Защита на Здравето
 • Сдружение ‘’Избор’’
 • Фондация ‘’Стефан Батори’’- Полша
 • "Анонимни Алкохолици"-България
 • www.solidarnost-bg.org
 • Майки срещу дрогата
 • Ново начало
 • Фондация за Добро Психично Здраве
 • www.minnesota.pl
 • Анкета
  Пушите ли?
  1. НЕ
  2. ДА
  3. От време на време
  Общо отговори: 80
  Copyright MyCorp © 2022Powered by uCoz