Понеделник, 2023-09-25, 6:25 PM
"САМО ДНЕС" - АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И РАБОТА СЪС ЗАВИСИМОСТИ
Добре дошъл Guest | RSS
Меню на сайта
Календар
«  Септември 2023  »
НеПоВтСрЧеПеСб
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статистика

Общо online: 1
Гости: 1
Потребители: 0

Асоциация за превенция

и работа със зависимости „Само днес”

 

Асоциацията възникна първоначално като неформално обе­ди­нение на зависими от психоактивни вещества, успели да намерят път обратно към нормалния живот. Първите срещи на това обединение протичаха като обсъждане на различни трудности при комуникацията между зависимия, институциите и различните групи за взаимопомощ. Или по-скоро за липсата на такава комуникация. Като резултат от тези срещи се появи Асоциацията „САМО ДНЕС”.

Името на Асоциацията е избрано символично, защото за­ви­си­ми­ят човек от една страна има навика да отлага своето лечение, а от дру­га – да живее в миналото или в бъдещето. Акцентът е върху днеш­ния ден, само той може да изведе зависимия по пътя на трезвия живот. И само днешният ден е денят, в който може да бъде направено нещо, за да се спре употребата и да се поеме отговорността за собствения жи­вот. Това е първата стъпка по дългия път на лечението, то само за­поч­ва оттук.

Тази стъпка обаче е предхождана от много други малки стъпки – да получат информация, да разберат състоянието си, да открият мо­ти­ви да променят живота си и да направят избор как да стане това.

 

Наши цели,приоритети и направленията в които работим са:

 

·        Инициираме и участваме в обществени дебати и диалог с ин­сти­туциите във връзка с проблемите на зависимостите в България.

·        Подпомагаме подобряването на нормативната уредба от­нос­но зависимости чрез участие в изготвянето на проекти за из­ме­не­ния и допълнения в нормативните актове, свързани с държавната со­циал­на и здравна политика.

·        Осъществяваме връзка между гражданското общество и ин­сти­туциите в страната по отношение на проблемите, свързани със за­ви­симостите в България.

·        Предлагаме независима експертна оценка за състоянието на проблемите, свързани съз зависимостите в България.

·        Информираме обществото по въпросите, отнасящи се до за­ви­мостите.

·        Осъществяваме първична превенция в училища, сред мал­цин­ствени групи и хора с рисково поведение.

·        Организираме обучения и семинари по проблемите на за­ви­си­мостите.

·        Разработваме програми за терапевтични групи за лица, ли­ше­ни от свобода.

·       Консултиране на употребяващи или зависими към пси­хо­ак­тив­ни вещества или алкохол, както и техните родители, семейства и бли­зки.

·       Рехабилитация и ресоциализация на зависими личности.

·       Превод и издаване на специализирана литература.

·        Организираме научни изследвания и международно съ­труд­ни­чество в областта на социалната психиатрия.

·        Разработваме проекти и  участие в международни такива в съответствие с целта на сдружението.

·        Разработваме рехабилитационни програми за лица с пси­хич­ни заболявания и лица със зависимости.

·        Използваме аутрийч (out–reach) метода на работа като ос­но­вен начин за набиране на информация и оказване на съдействие при разрешаването на проблеми.

·        Работим с дисфункционални семейства и с деца от такива се­мейства.

 

Главната цел на Асоциацията е разработване на инфор­ма­цион­ни материали за запознаване на обществеността с проблемите на за­ви­си­мостите под форма на обучителни семинари и информационни кам­пании, както и създаването на центрове за обучение на зависимите и на­сочването им към подходящо лечение. Асоциацията има за цел да ра­боти със специалисти в областта на зависимостите, както и със за­ви­си­ми лица, преминали през обучение като консултанти.

Търсене
Наши приятели
 • Конфедерация Защита на Здравето
 • Сдружение ‘’Избор’’
 • Фондация ‘’Стефан Батори’’- Полша
 • "Анонимни Алкохолици"-България
 • www.solidarnost-bg.org
 • Майки срещу дрогата
 • Ново начало
 • Фондация за Добро Психично Здраве
 • www.minnesota.pl
 • Архив
  Анкета
  Пушите ли?
  1. НЕ
  2. ДА
  3. От време на време
  Общо отговори: 80
  Copyright MyCorp © 2023Powered by uCoz